Photoអចលនទ្រព្យផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែត្រការេ)ទីតាំងតម្លៃ
ដី, 1100 ម៉ែត្រការេ, ភ្នំពេញ1100ភ្នំពេញ6 000 USD / ​ការ៉េ
ដី, 33000 ម៉ែត្រការេ, ប៉ៃលិន33000ប៉ៃលិន66 USD / ​ការ៉េ
ដី, 133874ម៉ែត្រការេ, កំពង់ស្ពឺ133874កំពង់ស្ពឺ35 USD / ​ការ៉េ
ដី, 25764ម៉ែត្រការេ, កំពត25764កំពត55 000 USD
ដីឡូត៍, 10000 ម៉ែត្រការេ, កំពង់ធំ10000កំពង់ធំ1 900 USD
ដី, 120 ម៉ែត្រការេ, សៀមរាប120សៀមរាប6 500 USD
ដី, 1115 ម៉ែត្រការេ, កំពង់ស្ពឺ1115កំពង់ស្ពឺ12 USD / ​ការ៉េ
ដី, 30 ម៉ែត្រការេ, កំពង់ស្ពឺ30កំពង់ស្ពឺ28 000 USD
ដី, 273m2, ព្រះសីហនុ273ព្រះសីហនុ1 500 USD / ​ការ៉េ
ដី, ស្វាយរៀង, 10440 ម៉ែត្រការេ10440ស្វាយរៀង180 000 USD
តាកែវ, 5191 5191តាកែវ4 USD
ដី, សៀមរាប, 272 ម៉ែត្រការេ272សៀមរាប42 000 USD
ដី, 936 ម៉ែត្រការេ, កំពង់ស្ពឺ936កំពង់ស្ពឺ19 000 USD
ដី, 200 ម៉ែត្រការេ, កណ្ដាល200កណ្ដាល18 999 USD
ដី, 10440 ម៉ែត្រការេ, ស្វាយរៀង10440ស្វាយរៀង180 000 USD