Photoអចលនទ្រព្យផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែតការេ)ទីតាំងតម្លៃ
ដី, 80000 ម៉ែតការេ, កំពង់ស្ពឺ80000កំពង់ស្ពឺ12 999 USD / ខែ
ដី, កណ្ដាល, 1320m21320កណ្ដាល1 800 USD / ខែ
ដី, 2100 ម៉ែតការេ, ភ្នំពេញ2100ភ្នំពេញ10 USD / សប្តាហ៍
ដី, 1212 ម៉ែត្រការេ, ភ្នំពេញ1212ភ្នំពេញ40 USD / សប្តាហ៍
ដី, 1480ម៉ែត្រការេ, ភ្នំពេញ1480ភ្នំពេញ500 USD / ខែ
ដី, 700 ម៉ែត្រការេ, កំពង់ស្ពឺ700កំពង់ស្ពឺ650 USD / ខែ
ដី, 200 ម៉ែតការេ, កណ្ដាល200កណ្ដាល54 000 USD / ខែ
ដី, 40000 ម៉ែតការេ, ភ្នំពេញ40000ភ្នំពេញ6 000 USD / ខែ
ដី, កំពង់ធំ, 588 ម៉ែតការេ588កំពង់ធំ40 USD / ខែ
ដី, 45000 ម៉ែតការេ, កំពង់ស្ពឺ45000កំពង់ស្ពឺ54 000 USD / ខែ
ដី, 76 ម៉ែតការេ, ភ្នំពេញ76ភ្នំពេញ78 000 USD / ខែ
ដី, 100 ម៉ែត្រការេ​, កំពង់ស្ពឺ100កំពង់ស្ពឺ150 USD / ខែ
ដីសម្រាប់ជួល, 275m2, ភ្នំពេញ​275ភ្នំពេញ1 500 USD / ខែ
ដី, 3116 ម៉ែត្រការេ, កំពង់ឆ្នាំង3116កំពង់ឆ្នាំង700 USD / ខែ
ដី, 100 ម៉ែតការេ, កំពត100កំពត13 500 USD / ខែ