ដី, សៀមរាប, 95 ម៉ែត្រការេ

បរិយាយ

ដីលក់
នៅសៀមរាប
តម្លៃៈ 8500$

ទីតាំង
សៀមរាប
ផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែត្រការេ)
95
ប្លង់ដី
 • ប្លង់រឹង

 • លក្ខណៈភូមិសាស្រ្ត
 • តំបន់ទីក្រុង

 • Date Post:
  05-10-2020 11:46:10
  (#6302)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  ផូ ណារិទ្ធ
  លេខទូរស័ព្ទ: 077435151
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 0886827788
  អ៊ីមែល: narithpnr168@gmail.com