ឡេមុខ,​​​​​​ តាកែវ

បរិយាយ

ឡេមុខសម្រស់ធារ៉ា
សម្រាប់លាបពេលយប់

ទីតាំង
តាកែវ
ស្ថានភាព
 • ថ្មី

 • ប្រភេទ
 • ប្រដាប់ផាត់មុខ

 • Date Post:
  26-09-2020 12:57:06
  (#6297)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  អាឡាត់លក់សម្រស់ធារ៉ា តាកែវព្រៃកប្បាស
  លេខទូរស័ព្ទ: 0969922802
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 011508561
  អ៊ីមែល: 0962070208