ដី, សៀមរាប, 81949 ម៉ែត្រការេ

  បរិយាយ

  ដីជើងភ្នំគូលែន
  -ប្លង់រឹង
  -ទីតាំង ឃុំឃុនរាមស្រុកបន្ទាយស្រីសៀមរាប
  -ទំហំ 81949ម់ែត្រការេ
  -ទំនាក់ទំនង.015328540

  ទីតាំង
  សៀមរាប
  ផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែត្រការេ)
  81949
  ប្លង់ដី
 • ប្លង់រឹង

 • លក្ខណៈភូមិសាស្រ្ត
 • តំបន់កសិកម្ម

 • Date Post:
  10-09-2020 15:16:37
  (#6286)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  RY REN
  លេខទូរស័ព្ទ: 015328540