ឡាន Toyota Hilux VIGO Champ, 2007, Phnom Penh

  បរិយាយ

  ឡានកម្ម៉ង់ Hilux VIGO Champ 2007
  -ម៉ាស៊ូត 4*4 ក្នុងពណ៌លឿង
  ឡានអត់សូវជិះ
  Tel:011/016/066-992177 Telegrame:095 992177 Pak Lean Garage via Google map: https://goo.gl/maps/YSrJxXZiKZy

  ទីតាំង
  ភ្នំពេញ
  ស្ថានភាព
 • ថ្មី

 • ឆ្នាំ
  2007
  ពណ៌
  ម៉ាក
 • Toyota

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • ម៉ាស៊ូត

 • ពន្ធ
 • ផ្លាកលេខ​

 • លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  05-09-2020 12:39:02
  (#6278)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pak phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 010992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 095/015/066 992177