ឡាន KIA MORNING, ​2012, ភ្នំពេញ

  បរិយាយ

  ម្ចាស់ឡាន 2012 KIA MORNING
  -SmartKey
  -មាន 8ពោងសុវត្ថិភាព ម៉ាញ៉េAndroid Bluetooth Cameraមើលក្រោយ
  -ធានាម៉ាសុីនឡាន ធានាប្រពន្ធ័ភ្លើង
  -ការប្រាក់ទាប 0,83%
  -ថ្លៃលក់$11500ចរចារបាន
  -រំលោះ $201/month ការប្រាក់0.83% បង់មុន30%
  -Tel:012 839 800-015/066 992177 Telegrame:095 992177


  ទីតាំង
  ភ្នំពេញ
  ស្ថានភាព
 • ថ្មី

 • ឆ្នាំ
  2006
  ពណ៌
 • ពណ៌ស

 • ម៉ាក
 • Kia

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
 • ផ្លាកលេខ​

 • លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  05-09-2020 12:18:42
  (#6277)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pak phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 010992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 095/015/066 992177