ឡាន Toyota RAV-4 2006 ភ្នំពេញ

  បរិយាយ

  ឡាន Toyota RAV-4 ឆ្នាំំ2006
  -មកដល់ក្តៅៗ 7 កៅអី, កៅអី3ជួរ
  -ឡានស្អាតមូល អត់បុក អត់ច្រេ:
  -ធានាម៉ាសុីនឡាន ធានាប្រពន្ធ័ភ្លើង
  -ថ្លៃលក់ $21500 ចរចារបាន រំលោះ $376/ខែ ការប្រាក់0.83% បង់មុន30%
  -Tel:011/016/066-992177 Telegrame:095 992177

  ទីតាំង
  ភ្នំពេញ
  ស្ថានភាព
 • ថ្មី

 • ឆ្នាំ
  2006
  ពណ៌
  ម៉ាក
 • Toyota

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  7
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
 • ក្រដាសពន្ធ

 • លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  05-09-2020 12:13:45
  (#6275)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pak phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 010992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 095/015/066 992177