ដីលក់, 54 ហិចតា, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

បរិយាយ

ដីលក់
នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ជាដីចម្ការ ចុះពីផ្លូវធំទៅ 13Km ជាប់ផ្លូវដីក្រហម
មានទំហំ 54 ហិចតា
លក់ក្នុង 2$/m2 ពីមុនលក់ 5$/m2 ប្រញាប់ឡើង តម្លៃទាប។
បញ្ជាក់៖ ដីជាដី មានប្លង់រឹង កម្មសិទ្ធត្រឹមត្រូវ។
ទូរស័ព្ទ៖ 077 510 730 ( cellcard )។

ទីតាំង
កំពង់ស្ពឺ
ផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែត្រការេ)
540000
ប្លង់ដី
 • ប្លង់រឹង

 • លក្ខណៈភូមិសាស្រ្ត
 • តំបន់ជនបទ

 • Date Post:
  31-07-2020 13:46:22
  (#6244)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  En chivorn
  លេខទូរស័ព្ទ: 077510730
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 016848333
  អ៊ីមែល: sova12.chivorn@gmail.com