ដី, ភ្នំពេញ, 105 ម៉ែត្រការេ

បរិយាយ

ដីលក់
ទំហំៈ 105m2
ពត៌មានបន្ថែម https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=171150067898927&id=110801177267150

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែត្រការេ)
105
ប្លង់ដី
 • ប្លង់ទន់

 • លក្ខណៈភូមិសាស្រ្ត
 • តំបន់ទីក្រុង

 • Date Post:
  31-07-2020 12:43:14
  (#6242)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  សុខ ភ័ណ្ទ
  លេខទូរស័ព្ទ: 085900014
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 0976846465
  អ៊ីមែល: Broskhmao37@gmail.com