ដី, 100 ម៉ែត្រការេ, កណ្ដាល

បរិយាយ

ដីលក់
-ទំហំ 100ម៉ែត្រការេ
-ទីតាំងជាប់នឹងទីក្រុងភ្នំពេញ
-មានការបញ្ចុះតម្លៃជូន1000$~3000$ក្នុង1ឡូតិ៍

ទីតាំង
កណ្ដាល
ផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែត្រការេ)
100
ប្លង់ដី
 • ប្លង់រឹង

 • លក្ខណៈភូមិសាស្រ្ត
 • តំបន់ទីក្រុង
 • តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម

 • Date Post:
  06-07-2020 14:35:59
  (#6194)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Sok Linda
  លេខទូរស័ព្ទ: 081502444
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 078820007