ឡាន​​ Toyota Highlander 2002, សៀមរាប

បរិយាយ

ឡានលក
-ម៉ាក Toyota Highlander 2002
-ពណ៍ខ្មៅ

ទីតាំង
សៀមរាប
ស្ថានភាព
 • មួយទឹក

 • ឆ្នាំ
  2002
  ពណ៌
 • ពណ៌ខ្មៅ

 • ម៉ាក
 • Toyota

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខដៃ

 • ចំនួនកៅអី
  4
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • ម៉ាស៊ូត

 • ពន្ធ
 • ក្រដាសពន្ធ

 • លក្ខណៈពិសេស
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

 • Date Post:
  06-07-2020 10:45:39
  (#6193)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Roth Yipor
  លេខទូរស័ព្ទ: 087961039