ដៃគូសហការលក់អនឡាញ, ក្រៅម៉ោង, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ក្រុមហ៊ុន Jeunesse global
-ត្រូវការជ្រើសរើសដៃគូសហការលក់អនឡាញ
-មានការបង្ហាត់បង្រៀនទាក់ទងនឹងវិធីសាស្រ្តលក់ បិទការលក់ ប្រើផេក ប្រម៉ូតផេក
-ទីតាំងក្រុមហ៊ុនអាគារពាណិជ្ជកម្មក SSN center ជាន់ទី6នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនរោត្តមទល់មុខវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិ
-ចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ 081622994/095574848ឬតាមរយះ Facebook/ keakong jn

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ប្រភេទការងារ
 • ក្រៅម៉ោង

 • ប្រភេទនៃការងារ
 • សេវាកម្ម​អតិថិជន
 • ទីផ្សារ

 • ភាសា
 • ខ្មែរ

 • កម្រិតនៃការអប់រំ
 • គ្រប់កម្រិត

 • បទពិសោធន៍
  0
  ប្រភេទកិច្ចសន្យា
 • ការងារឯករាជ្យ

 • ស្ថាប័ន
 • ក្រុមហ៊ុន

 • តម្រូវការ
 • ជនជាតិខ្មែរ

 • Date Post:
  12-06-2020 06:14:20
  (#6129)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  សាយ គង្គា
  លេខទូរស័ព្ទ: 081622994
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 081622994
  អ៊ីមែល: saykongkeazb@gmail.com