ឡាន Toyota RAV4 2006, ភ្នំពេញ

  បរិយាយ

  ឡានលក់
  -​ RAV4​ 2006
  - ធានាម៉ាសុីនឡាន ប្រពន្ធ័ភ្លើង
  - ការប្រាក់ទាប 0,83%
  - Call:016/011/066 992177

  ទីតាំង
  ភ្នំពេញ
  ស្ថានភាព
 • ថ្មី

 • ឆ្នាំ
  2006
  ពណ៌
  ម៉ាក
 • Toyota

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
 • ក្រដាសពន្ធ

 • លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  08-05-2020 21:43:17
  (#6044)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pak phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 010992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 011/015 992177