ដី, 100ម៉ែត្រការេ, កំពត

បរិយាយ

ដីលក់
-ស្រុកឈូកខេត្ត កំពត ដែលជាតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍ និងតំបន់ទេសចរណ៍ផងដែរ
-ទំនាក់ទំងនងលេខ 0886679783

ទីតាំង
កំពត
ផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែត្រការេ)
5
ប្លង់ដី
លក្ខណៈភូមិសាស្រ្ត
 • តំបន់ជនបទ

 • Date Post:
  14-02-2020 10:11:15
  (#5795)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  ផាត់ ចាន់ធាន
  លេខទូរស័ព្ទ: 0886679783
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 010777507
  អ៊ីមែល: Chan.Thea4321@gmail.com