ដី, 117ម៉ែត្រការេ, កំពង់ចាម

បរិយាយ

ដីលក់
-ទំហំ 5m × 23,5m 5m × 27,5m 5m × 28,5m
-រាល់អតិថិជនទិញផ្ដាច់ បញ្ជុះជូន1000$ភ្លាមៗ
-អាចបង់រំលស់រយៈពេល3ឆ្នាំអត់ការប្រាក់ទៀតផង
-ទីតាំង ល្អផ្ដាច់គេ
-smart 096 32 35 126
-metfone 097 32 40 669
-cellcard​ 078 79 46 54

ទីតាំង
កំពង់ចាម
ផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែត្រការេ)
117
ប្លង់ដី
 • ប្លង់រឹង

 • លក្ខណៈភូមិសាស្រ្ត
 • តំបន់ទីក្រុង

 • Date Post:
  13-02-2020 14:34:11
  (#5792)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Khoul David
  លេខទូរស័ព្ទ: 0963235126
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 0973240669