ឡាន Lexus RX300 2003, ភ្នំពេញ

  បរិយាយ

  ឡានលក់
  -Lexus RX300 Full Options​​ 2003
  -បំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធទំនើប
  -ចង្កៀង​ Laser 4
  -កៅអី Auto
  -​ម៉ាសុីនថ្មី
  -ប៉ុង1
  -ពូកស្បែក
  Tel:011/016/066 992177

  ទីតាំង
  ភ្នំពេញ
  ស្ថានភាព
  ឆ្នាំ
  2003
  ពណ៌
  ម៉ាក
 • Lexus

 • ការបញ្ចូលលេខ
  ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
 • ផ្លាកលេខ​

 • លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  07-02-2020 12:20:36
  (#5765)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  hay.pak@gmail.com Phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 095992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 016/066 992177
  អ៊ីមែល: phea.pak@gmail.com