​ឡាន Honda CR-V 2002 Full Options, Phnom Penh

  បរិយាយ

  ឡានលក់
  -ម៉ាក HONDA CR-V 2002 Full Options
  -មាន​ ABS System
  -ពោងសុវត្ថិភាព 4
  -បើកដំបូល
  -កង់ថ្មី​ 4
  -ប៉ុង​ 2
  Call:012/015/066 992177

  ទីតាំង
  ភ្នំពេញ
  ស្ថានភាព
  ឆ្នាំ
  2002
  ពណ៌
 • ពណ៌ស

 • ម៉ាក
 • Honda

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
 • ផ្លាកលេខ​

 • លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  07-02-2020 12:15:58
  (#5762)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  hay.pak@gmail.com Phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 095992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 016/066 992177
  អ៊ីមែល: phea.pak@gmail.com