ឡាន​ Hyundai Santa Fe 2013, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ឡានលក់
-​Hyundai Santa Fe 2013
-កៅអី 7
-កៅអី3ជួរ
-​ប្រព័ន្ធចាប់សញ្ញាសុវត្ថិភាពS
-បំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធទំនើប
-ពោងសុវត្ថិភាព​8
-Smart Key
-ប៉ុង2
-ក្នុងលឿង
-កង់ថ្មី4គ្រាប់
Call:012/015/066 992177

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • មួយទឹក

 • ឆ្នាំ
  2013
  ពណ៌
  ម៉ាក
 • Hyundai

 • ការបញ្ចូលលេខ
  ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
  លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  07-02-2020 12:14:52
  (#5761)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  hay.pak@gmail.com Phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 095992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 016/066 992177
  អ៊ីមែល: phea.pak@gmail.com