ស្បែកជើង​កែង, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ស្បែកជើង​កែងនារី
ម៉ូតថ្មីសាច់ស្អាត

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • ថ្មី(គ្មានស្លាក់)

 • ទំហំ
 • 35 / 2.5 / 5 / 22 cm

 • ពណ៌
 • ខ្មៅ
 • ប្រផេះ
 • ផ្កាឈូក

 • ប្រភេទ
 • ស្បែកជើង​កែង

 • Date Post:
  18-01-2020 12:11:41
  (#5661)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Nea Sophy
  លេខទូរស័ព្ទ: 012250835
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 0969545445
  អ៊ីមែល: neasophy2016@gmail.com