អាវយឺត, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

អាវយឺតធានាសាច់ស្អាតកប់
អាវយឺត អាវសាច់ក្រណាត់​ និងអាវម៉ូត

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • ថ្មី(គ្មានស្លាក)

 • ទំហំ
 • S / 8 / 36

 • ពណ៏
 • ពណ៏ស

 • ម៉ាក​
  អាវ
  ប្រភេទ
 • អាវយឺត អាវសាច់ក្រណាត់​ និងអាវម៉ូត

 • Date Post:
  17-01-2020 18:57:15
  (#5659)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Nea Sophy
  លេខទូរស័ព្ទ: 012250835
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 0969545445
  អ៊ីមែល: neasophy2016@gmail.com