ឡាន Prius, 2004 full option, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ឡានលក់
-ម៉ាក Prius 2004 full option
-កង់ថ្មី4គ្រាប់
-ពោងសុវត្ថិភាព8
Call:016/011 992177/M:071 550 0510

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • មួយទឹក

 • ឆ្នាំ
  2005
  ពណ៌
  ម៉ាក
 • Toyota

 • ការបញ្ចូលលេខ
  ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
 • ផ្លាកលេខ​

 • លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  06-12-2019 12:15:04
  (#5464)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pak phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 010992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 011/015 992177