ឡាន Hyandai Starex H1, 2015,​ ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ឡានលក់
-ម៉ាក​ Hyandai Starex H1, 2015
-កង់ថ្មី4គ្រាប់
-ឡានមូល-អត់បុក
-ប្រេងម៉ាសុីនប្តូរហើយ

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • មួយទឹក

 • ឆ្នាំ
  2018
  ពណ៌
  ម៉ាក
 • Hyundai

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • ម៉ាស៊ូត

 • ពន្ធ
 • ផ្លាកលេខ​

 • លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  06-12-2019 12:13:14
  (#5463)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pak phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 010992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 011/015 992177