ដី, 450 ម៉ែត្រការេ, ពោធិ៍សាត់

បរិយាយ

ដីលក់
-កាត់ប្លង់រឹងជូន
-ទំហំ 450ម៉ែត្រការេ (12mx38m)
-ផ្លូជាតិលេខ5
Call:011/010 992177/M:071 55 00 510

ទីតាំង
ពោធិ៍សាត់
ផ្ទៃក្រឡា(ម៉ែត្រការេ)
450
ប្លង់ដី
 • ប្លង់រឹង

 • លក្ខណៈភូមិសាស្រ្ត
  Date Post:
  06-12-2019 11:02:26
  (#5460)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pak phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 010992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 011/015 992177