ឡាន Lexus RX330 2004, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ឡានលក់
-Lexus RX330​ 2004
-តម្លៃទាបជាងទីផ្សារ
-បង់ពន្ធផ្លូវ 2019រួច
-អេក្រង់ធំ
-ទឹកថ្នាំស្សុីនមួយជុំ
-កង់ថ្មី 4គ្រាប់
-ប៉ុង2
Call:011/015 992177/M:071 550 0510

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • មួយទឹក

 • ឆ្នាំ
  2004
  ពណ៌
  ម៉ាក
 • Lexus

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
  លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  06-12-2019 10:56:49
  (#5457)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pak phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 010992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 011/015 992177