ឡាន Toyota RAV4 2002, 2006, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ឡានលក់
-ម៉ាក​ RAV4/RAV4-L/Limited 2006 2002
-ឡានមូល-អត់បុក-អត់បាញ់
-មានឈ្នាន់ជាន់
-ប៉ុង 1
Call:011/016 992177/M:071 550 0510

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • ថ្មី

 • ឆ្នាំ
  2006
  ពណ៌
  ម៉ាក
 • Toyota

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
 • ក្រដាសពន្ធ

 • លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  06-12-2019 10:33:51
  (#5456)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pak phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 010992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 011/015 992177