ឡាន​ Hyundai Santa Fe​ 2013, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ឡានលក់
-​ ម៉ាក​ Hyundai Santa Fe​ 2013
- ពោងសុវត្ថិភាព​ 8
- ប្រើប្រព័ន្ធទំនើប
- កៅអី3ជួរ
- Smart Key
- ប៉ុង2
- ក្នុងលឿង
- កង់ថ្មី4គ្រាប់
Call:012/015 992177/M:071 550 0510

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • មួយទឹក

 • ឆ្នាំ
  2013
  ពណ៌
 • ពណ៌ស

 • ម៉ាក
 • Hyundai

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • ម៉ាស៊ូត

 • ពន្ធ
  លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  06-12-2019 10:30:45
  (#5455)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pak phea
  លេខទូរស័ព្ទ: 010992177
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 011/015 992177