ឡាន​ Camry Corola 1995, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ឡានលក់
-តម្លៃ $4100 (អាចចចាបាន)
Call: 092 997 919

ទីតាំង
កំពង់ធំ
ស្ថានភាព
ឆ្នាំ
1995
ពណ៌
 • ពណ៌ប្រផេះ

 • ម៉ាក
 • ផ្សេងៗ

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
 • ផ្លាកលេខ​

 • លក្ខណៈពិសេស
  Date Post:
  07-11-2019 11:56:17
  (#5304)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Bo R
  លេខទូរស័ព្ទ: 092997919
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 0962898321