ទូរស័ព្ទដៃ​ ​Vivo S1, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ទូរស័ព្ទដៃ​លក់
-ម៉ាក Vivo S1 នៅថ្មី ទើបទិញប្រើ បានមួយថ្ងៃ
-តម្លៃ 249$
-Ram 6Gុំ Memory 128G
ទំនាក់ទំនង: 0963125886

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
លក្ខខណ្ឌ
 • ថ្មី

 • ប្រភេទ
 • ទូរស័ព្ទដៃ

 • Date Post:
  07-11-2019 10:52:38
  (#5303)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Pov Pech
  លេខទូរស័ព្ទ: 0963125886