ឡាន Lexus RX 300, ឆ្នាំ2001, ភ្នំពេញ​

បរិយាយ

ឡាន Lexus RX 300
-ធានាឡានមូល ស្អាតខ្លាំង មិនមានបុក មិនមានប៉ះ
-ធានាម៉ាសុីន ប្រអប់លេខជូន 5ខែ

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • ថ្មី

 • ឆ្នាំ
  2001
  ពណ៌
 • ពណ៌ស

 • ម៉ាក
 • Lexus

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
 • ក្រដាសពន្ធ

 • លក្ខណៈពិសេស
 • ហ្វ្រាំងអាបេអេស
 • មានប្រព័ន្ធបញ្ជាកៅអីនិងចង្កូត
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ពោងសុវត្ថិភាព
 • ប្រព័ន្ធល្បឿនស្វ័យប្រវត្តិ
 • កញ្ចក់អគ្គិសនីសំអាតស្វ័យប្រវត្តិ
 • ប្រព័ន្ធសោរអេឡិចត្រូនិច

 • Date Post:
  07-11-2019 09:38:29
  (#5302)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  ណេង រត្ន័
  លេខទូរស័ព្ទ: 078333312
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 087333312