ឡាន Highlander 2003, ភ្នំពេញ

  បរិយាយ

  ឡានសំរាប់ជួល
  -ឡានថ្មី
  -ពណ៍ទឹកប្រាក់
  -ឆ្នាំ 2003
  -មិនធ្លាប់ជួល ព្រោះទើបតែទិញ​ និងធ្វើស្លាលេខ
  ទំនាក់ទំនង 077 916 675/ 098 770 527

  ទីតាំង
  ភ្នំពេញ
  ស្ថានភាព
 • មួយទឹក

 • ឆ្នាំ
  2003
  ពណ៌
 • ពណ៌ទឹកប្រាក់

 • ម៉ាក
 • Toyota

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ពន្ធ
 • ផ្លាកលេខ​

 • Date Post:
  06-11-2019 14:13:27
  (#5294)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Visal Men
  លេខទូរស័ព្ទ: 077916675
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 098770527
  អ៊ីមែល: menvisal1@gmail.com