ឡាន​ BMW​ X 5 2007, ភ្នំពេញ

បរិយាយ

ឡានលក់
-ឡានថ្នាំសុីនមួយជុំ នៅស្អាត

ទីតាំង
ភ្នំពេញ
ស្ថានភាព
 • មួយទឹក

 • ឆ្នាំ
  2007
  ពណ៌
 • ពណ៌មាស

 • ម៉ាក
 • BMW

 • ការបញ្ចូលលេខ
 • លេខអូតូ

 • ចំនួនកៅអី
  5
  ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ
 • សាំង

 • ពន្ធ
 • ផ្លាកលេខ​

 • លក្ខណៈពិសេស
 • ហ្វ្រាំងអាបេអេស
 • មានប្រព័ន្ធបញ្ជាកៅអីនិងចង្កូត
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ពោងសុវត្ថិភាព
 • ប្រព័ន្ធល្បឿនស្វ័យប្រវត្តិ
 • ប្រព័ន្ធសោរអេឡិចត្រូនិច

 • Date Post:
  06-11-2019 08:48:05
  (#5290)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Ly Srunchhay
  លេខទូរស័ព្ទ: 086651165
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 092528383
  អ៊ីមែល: Chhaychhay@yahoo.com