សេវាអតិថិជន និងអ្នកបកប្រែ

  បរិយាយ

  សេចក្ដីប្រកាសការងារ
  -ផ្នែក : សេវាអតិជន និងអ្នកបកប្រែ ​
  -ប្រភេទការងារ ​: ពេញម៉ោង/ ក្រៅម៉ោង ​
  -ត្រូវការ​ : 2 នាក់
  -ប្រាក់ខែ : ចរចា ​
  -ទំនាក់ទំនង : 086 535 614
  -អស័យដ្ឋាន​ :ផ្ទះលេខ 015 ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្ដាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត ​
  -គេហទំព័រ : https://www.seekme.com.kh/
  -ផុតកំណត់ : 31 ឧសាភា 2019 ​
  -តម្រូវការ:
  អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស់(ប្រសិនបើចេះ ភាសាវៀតណាម ឡាវ ឬចិនកាន់តែល្អ) ​

  ពូកែជំនាញទំនាក់ទំនង់ ​
  ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ​
  យ៉ាងហោចណាស់មានបទពិសោធន៏ 1ឆ្នាំទាក់ទង់ការបកប្រែ និងសេវាកម្មអតិថិជន ​
  អាចធ្វើការនៅក្រុងកំពតបាន ​
  មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងចេះរៀបចំ ​
  មានទំនូលខុសត្រូវ និងភាពច្បាស់លាស់ ​
  មានឆន្ទៈរៀនសូត្រអ្វីដែលថ្មី ​​

  កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ៖
  ឆ្លើសំនួររបស់អតិថិជន តាមរយៈអុីម៉ែល និងទូរស័ព្ទ គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ ​សូមកុំបារម្មណ៏ ក្រុមហ៊ុនមិនអោយអ្នកលក់អ្វីទេ! នៅពេលដែលមានអតិថិជនខលមក ភារកិច្ចរបស់អ្នកគឺឆ្លើយនឹងសំនួររបស់អតិថិជន។ អ្នកនឹងត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាល និងពន្យល់រាល់ពត៌មានទាំងអស់! អ្នកនឹងទទូលបន្ទុករាល់ការបកប្រែទាំងភាសាអង់គ្លេស់ និងខ្មែរ។ ដូចច្នេះ អ្នកត្រូវមានចំនេះដឹងទាំងវេយ្យកណ៏ភាសាខ្មែរ ព្រមទាំងភាសាអង់គ្លេស់។ ​

  -សេវាអតិថជន(ឆ្លើយនឹងសំនួររបស់អតិថិជន តាមរយៈទូរស័ព្ទ ឬអុីម៉ែល)​
  -បកប្រែឯកសារជាច្រើនប្រភេទ(អង់គ្លេស់-ខ្មែរ ខ្មែរ-អង់គ្លេស់​)​
  -ទំនាកទំនងជាមួយមន្ត្រីតាមតំបន់ និងកិច្ចការរដ្ឋបាល ​
  -ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗ កំណត់ដោយប្រធាន ​

  អត្ថប្រយោជន៏:
  -មានការតំឡើងដំណែងជាប្រធានក្រុម និងទទូលបានប្រាក់ខែខ្ពល់ពេលអនាគត់ ​
  -បរិយាកាសកន្លែងធ្វើការ​ល្អ
  -ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ20ថ្ងៃ ​
  -ប្រាកខែខ្ពស់ ​
  -បរិយាកាសការងារបែបអុឺរុប ​
  -នឹងមានឪកាលការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្ដាល អន្តរជាតិ​
  -បណ្ដុះបណ្ដាលដោយមិនគិតថ្លៃ ​
  របៀបដាក់ពាក្យ:
  ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៏ លោកអ្នកអាចផ្ញើរCV និង cover later ភ្ជាប់ជាមួយរូបថតបច្ចុប្បន្ន ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផង​ តាមរយៈ​ job@multisltd.co.uk
  សូមបញ្ជាក់ពីការរំពឹងទទូលបានប្រាក់ខែ និងខេត្ត/ក្រុងដែលលោកអ្នកចង់សំភាសន៏(ភ្នំពេញ/ កំពត)។ បេក្ខជនដែលជាប់នៃការជំរុះ នឹងត្រូវបានទាក់ទង់សំរាប់ការសំភាសន៏។ ​ ​

  ទីតាំង
  កំពត
  ប្រភេទការងារ
 • ពេញម៉ោង
 • ក្រៅម៉ោង

 • ប្រភេទនៃការងារ
 • សេវាកម្ម​អតិថិជន
 • ការបកប្រែ

 • ភាសា
 • ខ្មែរ
 • អង់គ្លេស់
 • ចិន
 • ឡាវ
 • ថៃ

 • កម្រិតនៃការអប់រំ
 • កម្រិតឧត្តមសិក្សា

 • បទពិសោធន៍
  1
  ប្រភេទកិច្ចសន្យា
 • កិច្ចសន្យាកំណត់រយៈពេល

 • ស្ថាប័ន
 • ក្រុមហ៊ុន

 • តម្រូវការ
 • ទើបរៀនចប់
 • ជនជាតិខ្មែរ

 • Date Post:
  11-05-2019 17:31:13
  (#4183)

  អ្នកបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយ

  Seekme Search Engine Co,. Ltd
  លេខទូរស័ព្ទ: 086 535 614
  លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត: 061 528 055
  អ៊ីមែល: job@multisltd.co.uk